Tvořivý ráj - výtvarné a tvořivé potřeby

Tvořivý ráj - korálky, přívěsky, komponenty, polystyrén, dřevěné výřezy

Roční kurzy

Roční kurzy

                       ROZPIS KURZŮ PRO DĚTI - roční kurzy 2016/2017

Začínáme 19.9.2016, závazné přihlášky si můžete vyzvednout na prodejně.

PONDĚLÍ OD 14:40 – 15:30
ATELIÉR DĚTSKÉ KRESBY PRO DĚTI OD 5 LET DO 10 LET
Lektor: Mgr. Eva Veličová
Cena kurzu včetně materiálu: 1.749,- Kč (33 lekcí za školní rok, cena jedné lekce: 53,- Kč) V materiálu je obsaženo zapůjčení: profesionálních štětců, temperových, akvarelových a akrylových barev, plastické a tvrdé pryže, tuše, redisper, tužek 2B – 8B, suchých a olejových pastelů, čtvrtek A4 a A3, rudek a uhlů, roztírátka, nůžek, zástěr, pastelek, fixů, perofixů, palety, lepidla, ořezávátka, pravítka, mastných pastelů a akvarelových pastelek.

Naším cílem je rozvíjet v dětech fantazii a kreativitu, základní kresebnou zručnost, jemnou i hrubou motoriku a prohlubovat estetický cit ke svému okolí. Lektorka využívá při výuce dětí artefiletické metody, kdy je kladen důraz především na estetický prožitek dětí a respekt k individuálnímu projevu dětí. Budeme s dětmi pracovat i na technickém zvládnutí základních tvarů a jejich stínovaní. Děti vedeme i k aktivní diskusi a vnímání výtvarného díla. Kromě malby a kresby bude dle individuálního zájmu zařazena i práce s keramickou hlínou. Během roku se s tvorbou zúčastníme soutěží.

PONDĚLÍ OD 15:30 – 17:00
ATELIÉR KRESBY PRO POKROČILEJŠÍ DĚTI OD 8 - 21 LET
Lektor: Mgr. Eva Veličová
Cena kurzu včetně materiálu: 2.211,- Kč (33 lekcí za školní rok, cena jedné lekce: 67- Kč)
V materiálu je obsaženo zapůjčení: profesionálních štětců, temperových, akvarelových a akrylových barev, plastické a tvrdé pryže, tuše, redisper, tužek 2B – 8B, suchých a olejových pastelů, čtvrtek A4 a A3, rudek a uhlů, roztírátka, nůžek, zástěr, pastelek, fixů, perofixů, palety, lepidla, ořezávátka, pravítka, mastných pastelů a akvarelových pastelek.

Cílem kroužku pro větší děti je nejen poskytnout prostor pro hledání vlastního výtvarného výrazu, ale též osvojování výtvarných technik a pravidel. Zdokonalování kresby tužkou, tuší, rudkou, uhlem, pastelem a malby akvarelem, temperou, akrylem. Letos budeme při technické kresbě postupovat i dle moderních metod Betty Edwards - Kresby pravou mozkovou hemisférou. Dle individuálního zájmu zařadíme i práci s keramickou hlínou. Žádný obraz není špatný, pokud jste ho malovali rádi a s chutí, přijďte si konečně výtvarku užít.

ÚTERÝ OD 15:30 – 17:00
ATELIÉR KRESBY PRO POKROČILEJŠÍ DĚTI OD 7 - 21 LET
Lektor: Mgr. Eva Veličová
Cena kurzu včetně materiálu: 2.546,- Kč (38 lekcí za školní rok, cena jedné lekce: 67- Kč) V materiálu je obsaženo zapůjčení: profesionálních štětců, temperových, akvarelových a akrylových barev, plastické a tvrdé pryže, tuše, redisper, tužek 2B – 8B, suchých a olejových pastelů, čtvrtek A4 a A3, rudek a uhlů, roztírátka, nůžek, zástěr, pastelek, fixů, perofixů, palety, lepidla, ořezávátka, pravítka, mastných pastelů a akvarelových pastelek.

Cílem kroužku pro větší děti je nejen poskytnout prostor pro hledání vlastního výtvarného výrazu, ale též osvojování výtvarných technik a pravidel. Zdokonalování kresby tužkou, tuší, rudkou, uhlem, pastelem a malby akvarelem, temperou, akrylem. Letos budeme při technické kresbě postupovat i dle moderních metod Betty Edwards - Kresby pravou mozkovou hemisférou. Dle individuálního zájmu zařadíme i práci s keramickou hlínou. Žádný obraz není špatný, pokud jste ho malovali rádi a s chutí, přijďte si konečně výtvarku užít.

STŘEDA OD 15:30 – 17:00
ATELIÉR KRESBY PRO POKROČILEJŠÍ DĚTI OD 8 - 21 LET
Lektor: Lilian Jieri
Cena kurzu včetně materiálu: 2.412,- Kč (36 lekcí za školní rok, cena jedné lekce: 67- Kč) V materiálu je obsaženo zapůjčení: profesionálních štětců, temperových, akvarelových a akrylových barev, plastické a tvrdé pryže, tuše, redisper, tužek 2B – 8B, suchých a olejových pastelů, čtvrtek A4 a A3, rudek a uhlů, roztírátka, nůžek, zástěr, pastelek, fixů, perofixů, palety, lepidla, ořezávátka, pravítka, mastných pastelů a akvarelových pastelek.

Cílem kroužku pro větší děti je nejen poskytnout prostor pro hledání vlastního výtvarného výrazu, ale též osvojování výtvarných technik a pravidel. Zdokonalování kresby tužkou, tuší, rudkou, uhlem, pastelem a malby akvarelem, temperou, akrylem. Dle individuálního zájmu zařadíme i práci s keramickou hlínou. Žádný obraz není špatný, pokud jste ho malovali rádi a s chutí, přijďte si konečně výtvarku užít.

STŘEDA OD 14:15 – 15:15
ATELIÉR DĚTSKÉ KRESBY OD 4 LET DO 10 LET
HRAVÁ PASTELKA
Lektor: Andrea Blažejová
Cena kurzu včetně materiálu: 1.728,- Kč (36 lekcí za školní rok, cena jedné lekce: 48- Kč) V materiálu je obsaženo zapůjčení: profesionálních štětců, temperových, akvarelových a akrylových barev, plastické a tvrdé pryže, tuše, redisper, tužek 2B – 8B, suchých a olejových pastelů, čtvrtek A4 a A3, rudek a uhlů, roztírátka, nůžek, zástěr, pastelek, fixů, perofixů, palety, lepidla, ořezávátka, pravítka, mastných pastelů a akvarelových pastelek.

Naším cílem je rozvíjet v dětech fantazii a kreativitu, základní kresebnou zručnost, jemnou i hrubou motoriku a prohlubovat estetický cit ke svému okolí. Malé děti rády objevují, umění je pro ně dobrodružstvím, nechávají ožít své sny a tajná přání, a tak budeme rádi, když se s námi na tuto dobrodružnou cestu vydáte. Lektorka bude zábavnou formou děti motivovat ke zvládnutí základních kresebných motivů. Děti se seznámí se základními malířskými i kreslířskými technikami, zařazena bude i prostorová práce.

KAŽDÁ STŘEDA OD 15:30 – 16:50
JEDNORÁZOVÝ KURZ TVOŘÍLCI – cena za kurz dle materiálu od 80 – do 110,- KČ
Lektor: Andrea Blažejová
Podrobný seznam témat kurzu najdete na www.tvorivyraj.cz v záložce ,,Tvořílci,,.
Tento kurz můžete navštěvovat nepravidelně. Stačí se přihlásit na vámi vybrané téma. Rezervovat kurz si můžete na prodejně nebo na tel: 724 112 252.

ČTVRTEK OD 10:00 – 10:45 NEBO 14:15 – 15:00
KERAMICKÁ DÍLNIČKA – DĚTIČKY TVOŘÍ S MAMINKOU OD 2 LET
Lektor: Andrea Blažejová a Jana Vymazalová
Cena kurzu včetně materiálu: 80,- Kč . Cena obsahuje:Zapůjčení veškerých pomůcek na keramické tvoření a keramická hlína. Rezervovat kurz si můžete na prodejně nebo na tel: 724 112 252.

ČTVRTEK OD 15:20 – 16:45
KERAMICKÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI OD 5 LET
Lektor: Andrea Blažejová a Jana Vymazalová
Cena kurzu včetně materiálu: 2.170,- Kč (35 lekci za školní rok, cena jedné lekce: 62,- Kč)
Zapůjčení veškerých pomůcek na keramické tvoření a keramická hlína.

Děti se na kurzu seznámí s různými typy hlíny, engob a glazur. K dispozici budou mít veškeré keramické nářadí. Cílem kurzu je seznámení s keramickou hmotou, základními keramickými postupy, s glazurováním, povrchovou úpravou výrobků a tvoření z plátu hlíny. Dále je cílem rozvíjet výtvarné cítění, soustředěnost, zručnost. Práce s hlínou je úžasným prostředkem jak projevit vlastní fantazii, estetiku, tvůrčí vyjádření a poznávání. Navíc procvičuje jemnou motoriku prstů, což má i nemalý terapeutický účinek. Kurz je doporučen bez problému všem dětem, které s keramickou hlínou nikdy nepracovaly. Není tedy třeba žádných předchozích znalostí ani výjimečného talentu.

PÁTEK OD 13:30 - 15:00 nebo OD 14:30 - 16:00
ATELIÉR PLNÝ TVOŘIVÝCH TECHNIK
Lektor: Andrea Blažejová, Jana Vymazalová a Vendula Dědová
Cena kurzu včetně materiálu: 2.244,- Kč (34 lekci za školní rok, cena jedné lekce: 65,- Kč)
V materiálu je obsaženo zapůjčení: štětců, temperových, akvarelových
a akrylových barev, plastické a tvrdé pryže, tuše, suchých a olejových pastelů, nůžek, zástěr, pastelek, fixů, lepidla, ořezávátka, pravítka, mastných pastelů, kleště, jehly,
Materiál: látky, čtvrtky, barevné a vzorované papíry, polymerové hmoty, vlna, dřevěné výřezy, korálky, drátky, nit, špejle, ubrousky, lepidla, laky, stuhy, stužky, kelímky a drobné dekorace.

Tento roční ateliér je určen pro děti od 8 let. Během celého roku jsme si pro děti připravili toto tvoření: modelovaní, kreslení, tvoření s papírem, polystyrenem, korálky, s látkou, zdobení svíček, výroba mýdel, pletení košíků, šití na šicím stroji, pletení, háčkování, šití dekorací atd. Děti si v ateliéru vytvoří nejrůznější postavičky, zvířátka, zvonkohry, náramky, náušnice, doplňky zápichy, dekorace a spoustu dalšího. Kurzy budou také přizpůsobeny danému období, např. tvoření na Mikuláše, Vánoce a Velikonoce. Cílem ateliéru je seznámení dětí s různými technikami jako twist art, decoupage, pedig, embosing, drátování, tvoření s papírem a přírodninami a dalšími technikami. Při kurzech je kladen důraz především na rozvíjení jemné motoriky, vizuomotoriky, grafomotoriky, rozvíjení dětské kreativity, logického myšlení, koncentrace a estetického cítění.

                                        TĚŠÍME SE NA VÁS

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info